Skip to content Skip to footer

Content Marketing คืออะไร ทำอย่างไรให้คอนเทนต์ปังแบบฉุดไม่อยู่!

Content Marketing คืออะไร

Content Marketing คืออะไร ทำอย่างไรให้คอนเทนต์ปังแบบฉุดไม่อยู่!

ในยุคที่ Social Media เข้ามามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิต ทำให้หลายคนหันมาเล่น Social เพื่ออัปเดตข้อมูล หรือข่าวสารที่น่าสนใจในแต่ละวัน ทำให้ธุรกิจหลายแห่งเริ่มแข่งขัน และทำการตลาดออนไลน์กันอย่างดุเดือด เพื่อให้ธุรกิจ หรือแบรนด์กลายเป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

ซึ่ง Content Marketing คือ หัวใจสำคัญของการทำการตลาดออนไลน์ ที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต ช่วยสร้างการรับรู้ เพิ่มการมีส่วนร่วม และช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ ผ่านการทำ Content หรือการสร้างสรรค์เนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมากที่สุด 

ดังนั้น ในวันนี้ คอมม่อน กราวด์ จะพาทุกคนมาทำความรู้จัก Content Marketing คืออะไร ? ให้มากขึ้นกัน รวมทั้งยังได้สรุปว่าการทำ Content Marketing มีเป้าหมาย และมีความสำคัญต่อการทำการตลาดออนไลน์อย่างไรบ้าง ถ้าพร้อมแล้วมาติดตามไปพร้อม ๆ กับเราเลย

ไขข้อสงสัย Content Marketing คืออะไร ?

Content Marketing คืออะไร? คือ กลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์เนื้อหา และนำเสนอ Content ที่มีคุณภาพ ผ่านการสื่อสารออกไป เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการรับรู้ และสนใจใน Content อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมาย จนนำไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้า และบริการ  

เป้าหมายของการทำ Content Marketing 

เป้าหมายของการทำ Content Marketing ถูกแบ่งออกเป็น 4 เป้าหมาย คือ

 • สร้าง Content เพื่อให้ความรู้ 

เป้าหมายแรกของการทำ Content Marketing คือ ต้องการนำเสนอเนื้อหา หรือเรื่องราวที่ใช้ข้อมูลที่เป็นความจริง (Fact) และมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ Content ที่นำเสนอไปนั้นสามารถแก้ไขปัญหา และตอบได้ทุกข้อสงสัย รวมไปถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน 

 • สร้าง Content เพื่อให้ความบันเทิง 

เป้าหมายต่อไปของการทำ Content Marketing คือ ต้องการสร้างความบันเทิงให้กลุ่มเป้าหมาย และต้องการที่จะติดตาม Content ของคุณต่อไปเรื่อย ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การรับรู้ และ ยอด Engagement ที่ดีมากยิ่งขึ้น 

 • สร้าง Content เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 

นอกจากนี้การทำ Content Marketing ยังมีจุดมุ่งหมายในการช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความเชื่อ จากการนำเสนอ Content ในรูปแบบต่าง ๆ จนเกิดความต้องการอยากซื้อสินค้า และบริการ

 • สร้าง Content เพื่อโน้มน้าว

เป้าหมายสุดท้ายของการทำ Content Marketing คือ โน้มน้าวใจกลุ่มเป้าหมายจากการเปรียบเทียบราคา หรือคุณสมบัติต่าง ๆ เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่าง และเกิดความต้องการอยากซื้อสินค้าได้ง่ายมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มกลุ่มเป้าหมายให้แบรนด์อีกด้วย 

ความสำคัญของ Content Marketing 

ปัจจุบัน Content ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำการตลาดออนไลน์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับแบรนด์ หรือธุรกิจได้มากขึ้น จากการที่ธุรกิจสร้าง Content เพื่อสื่อสาร และพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้บริโภค จะช่วยดึงดูดกลุ่มเป้าหมายมาที่แบรนด์ได้ง่ายขึ้น เพราะเมื่อทำ Content ให้กับธุรกิจแล้ว จะทำให้กลุ่มเป้าหมายมองว่าแบรนด์มีความน่าเชื่อถือ และมี Content ที่ช่วยสร้างความไว้วางใจ จนนำไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้าได้ 

รูปแบบของ Content Marketing มีอะไรบ้าง 

สำหรับรูปแบบของการทำ Content Marketing มีด้วยกันหลายรูปแบบที่มีความแตกต่างกันออกไป แต่เป้าหมายของรูปแบบ Content เหล่านี้ คือ ต้องการสร้าง Content ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้สามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน โดยรูปแบบของการทำ Content Marketing มีดังนี้ 

 • Promotional Content

Promotional Content คือ Content ที่เอาไว้ส่งเสริมการขาย ด้วยการทำโปรโมชันลด แลก แจก แถมสินค้า และบริการของคุณ โดยคุณสามารถสร้างกฎ และกติกาของโปรโมชันออกไป เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความอยากซื้อสินค้ามากขึ้น ซึ่งรูปแบบ Content ประเภทนี้ไม่ได้เพียงแค่ช่วยเพิ่มยอดขายเพียงอย่างเดียว แต่ยังเพิ่มยอด Engagement ให้กับแบรนด์ของคุณอีกด้วย 

 • Solvable Content 

Solvable Content คือ การนำเสนอ Content ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยเนื้อหาที่นำเสนอจะต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ 

 • Video Content   

Video Content คือ การนำเสนอเนื้อหา และเรื่องราวในรูปแบบของวิดีโอ หรือภาพเคลื่อนไหว ซึ่ง Content ประเภทนี้จะทำให้กลุ่มเป้าหมายเห็นภาพรวม หรือสิ่งที่คุณต้องการจะสื่อสารได้อย่างชัดเจน แต่ทั้งนี้การนำเสนอ Video Content จะต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ และการเล่าเรื่องที่สนุกสนาน เพื่อที่จะได้ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย และผู้ติดตามใหม่ ๆ มากขึ้น 

 • Real Time Content 

Real Time Content คือ การนำเสนอ Content ที่เกาะติดอยู่ในกระแส และติดเทรนด์ยอดฮิต หรือเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งการทำ Content ประเภทนี้ จะทำให้กลุ่มเป้าหมายมองว่าธุรกิจของคุณมีความกระตือรือร้น มีการอัปเดตเรื่องราว และข้อมูลอยู่ตลอด ทำให้ Content ที่นำเสนอออกไปได้กระแสตอบรับ และมียอด Engagement ที่ดี 

 • Album Content 

Album Content คือ การนำเสนอ Content ในรูปแบบของรูปภาพ หรือ Artwork หลาย ๆ ภาพต่อกัน เพื่อถ่ายทอดเรื่องราว หรือสื่อสารข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับแบรนด์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมองเห็นภาพ และเข้าใจสิ่งที่จะสื่อสารได้มากที่สุด ซึ่งการทำ Content ในลักษณะนี้จะได้รับความนิยมอย่างมาก และยังได้ยอด Engagement ที่สูงมาก ๆ อีกด้วย 

 • Question Content 

Question Content คือ การนำเสนอ Content ที่ช่วยตอบคำถาม และแก้ไขความสงสัยของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสินค้า หรือบริการของคุณ ซึ่งข้อดีของการทำ Content ประเภทนี้ จะมีดีตรงที่กลุ่มเป้าหมายไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งหาคำตอบด้วยตัวเอง อีกทั้งยังช่วยให้กลุ่มเป้าหมายสามารถแสดงความคิดเห็น หรือตั้งคำถามที่สงสัยเกี่ยวกับสินค้าได้

 • Quote Content 

Quote Content คือ การนำเสนอ Content ในรูปแบบของประโยคคำพูด หรือคำคมโดนใจของบุคคลที่มีชื่อเสียง และมีความเกี่ยวข้องกับแบรนด์ หรือธุรกิจของคุณ ซึ่ง Content ประเภทนี้ จะทำให้กลุ่มเป้าหมายเกิดอารมณ์ร่วม และสามารถโน้มน้าวกลุ่มเป้าหมายให้ตัดสินใจซื้อสินค้าได้ 

ประโยชน์ของการทำ Content Marketing 

 • สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก 

Content เปรียบเสมือนสารอย่างหนึ่ง ที่คอยเชื่อมโยงระหว่างแบรนด์ และกลุ่มเป้าหมายเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งจะต้องสร้าง Content ให้มีคุณภาพ ถึงจะช่วยทำให้กลุ่มเป้าหมายจดจำ และรับรู้สารที่คุณต้องการจะสื่อได้อย่างชัดเจน รวมทั้งยังสร้างความเชื่อถือให้กับแบรนด์อีกด้วย 

 • สร้างความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับกลุ่มเป้าหมาย 

นอกจากจะช่วยสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมายแล้ว Content Marketing ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์ กับกลุ่มเป้าหมาย จากการนำเสนอ Question Content หรือ Content ถาม-ตอบ (Q&A) ที่จะช่วยสร้างสัมพันธ์ต่อกลุ่มเป้าหมายได้ดีมากเลยทีเดียว 

 • สร้างแบรนด์ให้มีสีสัน และมีชีวิตชีวา 

การสร้าง Content ที่มีความสดใหม่ และตามทันกระแส จะช่วยทำให้แบรนด์ดูมีชีวิตชีวา และมีสีสันมากยิ่งขึ้น ทำให้กลุ่มเป้าหมายจดจำแบรนด์ของคุณได้ดีมากยิ่งขึ้น 

 • สร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ 

Content Marketing จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือกับแบรนด์ และยังช่วยทำให้กลุ่มเป้าหมายไว้ใจแบรนด์ของคุณมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยทำให้แบรนด์ของคุณกลายเป็นตัวเลือกแรก ๆ ของกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการอ้างอิง หรือการกล่าวถึงจากบุคคลอื่น และช่วยให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจซื้อสินค้า และบริการได้ง่ายมากขึ้น 

 • สร้างยอดขาย  ส่งเสริมการขายของแบรนด์ให้ดีขึ้น 

แน่นอนว่าเป้าหมายหลัก ๆ ของการสร้างแบรนด์ และสร้างธุรกิจ คือ ยอดขาย และกำไร ดังนั้นการทำ Content Marketing จะช่วยเสริมยอดขายให้แบรนด์ของคุณได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำ Promotional Content หรือการลด แลก แจก แถมสินค้า และบริการให้กลุ่มเป้าหมายมีความต้องการอยากซื้อสินค้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเอง 

การทำ Content Marketing ที่ดีต้องมีลักษณะอย่างไร 

ไม่ว่าใครก็สามารถทำ Content ได้! แต่จะทำ Content ให้ดี และมีคุณภาพใช่ว่าทุกคนจะทำได้ดี แล้วถ้าจะทำ Content ออกมาให้ดีต้องมีลักษณะอย่างไร มาดูกัน 

 • เจาะกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน 

ก่อนจะเริ่มสร้าง Content ควรตั้งกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนเสียก่อน เพื่อที่จะได้สร้าง Content ออกมาให้เหมาะสม และตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ซึ่งข้อดีของการตั้งกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน จะทำให้แบรนด์เกิดการรับรู้ และประสบความสำเร็จมากขึ้น 

 • มีเนื้อหา ข้อมูลครบถ้วน และมีคุณภาพ

Content ที่ดีจะต้องมีเนื้อหา และข้อมูลที่เป็นความจริง ที่สำคัญข้อมูลนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับสารได้อย่างถูกต้อง และมีประโยชน์มากที่สุด นอกจากนี้ Content ที่มีเนื้อหาดี จะยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์อีกด้วย 

 • น่าสนใจ ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย 

นอกจากนี้ Content ที่ดีจะต้องสร้างสรรค์ออกมาให้เป็นที่น่าสนใจต่อกลุ่มเป้าหมาย และสามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างอยู่หมัด ดังนั้นควรจะนำเสนอ Content ที่ทันกระแส เข้าใจง่าย และน่าติดตาม เป็นต้น 

 • ต้องแก้ปัญหา และไขข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน

สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการเป็น Content ที่ดีคือ จะต้องแก้ไขปัญหา หรือไขข้อสงสัยของกลุ่มเป้าหมายได้ โดยข้อมูล และเนื้อหาจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความจริง และต้องมีประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย 

Content Marketing คืออะไร? คือ การทำการตลาดออนไลน์ที่เน้นสร้างสรรค์เนื้อหา หรือ Content ให้มีคุณภาพ และมีความเชื่อมโยงต่อกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ และมีส่วนร่วม ทั้งยังช่วยสร้างความไว้ใจในการซื้อสินค้า และบริการของแบรนด์คุณมากขึ้น 

ทั้งนี้ หากใครที่กำลังมองหาบริษัทรับทำ Content Marketing คอมม่อน กราวด์ เป็นเอเจนซีรับทำการตลาดออนไลน์ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ (Marketing Strategy), การออกแบบ และการสร้างแบรนด์ (Branding & Design), การผลิต และการถ่ายทำวิดีโอ (Production), การออกแบบเว็บไซต์ (Website), การสร้างสรรค์เนื้อหาที่น่าสนใจ (Content) และการยิงแอดทำโฆษณา (Advertising) 

เราพร้อมเป็นผู้ช่วยในการทำการตลาดออนไลน์ให้ธุรกิจของคุณไปสู่จุดมุ่งหมาย และประสบความสำเร็จให้เร็วที่สุด ด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการทำการตลาดออนไลน์มานานกว่า 6 ปี เรามุ่งมั่น ตั้งใจ และพร้อมพัฒนาเพื่อให้ได้สิ่งที่ตอบโจทย์ลูกค้าอยู่เสมอ หากสนใจสามารถติดต่อเพื่อสอบถาม หรือปรึกษาได้ที่

Tel.081-426-6695
Email: Enjoy@iamcommonground.com
Facebook Page: Common Ground 

Hello,

We are Common Ground.

Go To Top